O spolku

Stanovy Společnosti českých akordeonistů

Spolek sdružuje profesionální i amatérské hráče, pedagogy a přátele akordeonu a příbuzných nástrojů. Jeho posláním je navázat na tradice akordeonové hry v České republice, pokračovat v činnosti Svazu československých harmonikářů (1934 -1939) a Společnosti českých akordeonistů, která působila od roku 1994 pod hlavičkou České hudební společnosti. Spolek prosazuje vysokou odbornou a mravní úroveň, hájí profesionální zájmy členů a přispívá všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti. Za tím účelem spolupracuje s dalšími orgány a organizacemi, působícími v oblasti zájmu společnosti.

Hlavní náplní činnosti spolku je především:

  • Sdružování hráčů na akordeon a příbuzné nástroje na amatérské i profesionální úrovni
  • Podpora mladé generace a začínajících interpretů v jejich umělecké dráze
  • Pořádání koncertů, setkání, událostí, kongresů, seminářů, vzdělávacích projektů, soutěží a hudebních kurzů
  • Příprava a tisk propagačních a dalších studijních materiálů
  • Spolupráce s místními úřady, vzdělávacími, kulturními a církevními institucí, nadacemi, spolky, soukromými společnostmi, firmami a jednotlivci
  • Prezentace české akordeonové literatury v České republice i zahraničí, publikační činnost
  • Spolupráce s mezinárodními akordeonovými organizacemi, zastupování České republiky mj. v organizacích EAF a C.I.A.
  • Všeobecná podpora kultury v České republice i zahraničí