Mezinárodní akordeonové dny v Praze

podmínky soutěže

Soutěž je organizována agenturou “CTA Praha” ve spolupráci se Společností českých akordeonistů.

Soutěžící může být osoba/soubor/orchestr libovolné národnosti splňující kritéria vybrané kategorie dle podmínek.

Festival se bude konat ve dnech 24. – 27. 10. 2024 v prostorách Pražské konzervatoře.

Přihláška s vyplněnými informacemi musí být zaslána:
pomocí elektronického formuláře
event. na e-mail: cta@iol.cz
Poslední termín pro zaslání přihlášky společně s registračním poplatkem je 23. září 2024.

Výše registračních poplatků:
sólové Kategorie 0 – VI:             900 Kč
sólová Kategorie VII:               1.600 Kč
kategorie ansámblů VIII – XI:  2.300 Kč
kategorie orchestrů XII – XIV: 4.000 Kč

číslo účtu pro platbu: 43-4856410267/0100
pro platby ze Slovenska a zahraničí:
IBAN: CZ190 100 000 043 469 821 0277 (euro účet)
swift code: KOMBCZPP  (bankovní poplatky platí soutěžící – EUR!)

POKUD VYŽADUJETE NA REGISTRAČNÍ POPLATEK FAKTURU, PLAŤTE AŽ PO JEJÍM VYSTAVENÍ!

Poplatek je možno platit v hotovosti pouze ve výjimečných případech a pouze po předchozí domluvě!
Údaj o platbě musí obsahovat jméno soutěžícího/souboru/orchestru a zvolenou kategorii.
Přihlášky bez těchto náležitostí nebudou akceptovány.
V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací!

Porota soutěže bude složena z významných představitelů mezinárodní akordeonové oblasti. Rozhodnutí poroty jsou konečná.

2 kopie partitur všech hraných skladeb odevzdají soutěžící porotě před soutěžním vystoupením tajemníkovi poroty.

Bodování:

Soutěžící jsou oceněni v rámci tří pásem (neplatí pro kat. VII):

Průměrné bodové ohodnocení v rozsahu 21 – 25 bodů – zlaté pásmo
Průměrné bodové ohodnocení v rozsahu 16 – 20 bodů – stříbrné pásmo
Průměrné bodové ohodnocení v rozsahu 11 – 15 bodů – bronzové pásmo

Při překročení časového limitu kategorie o více než 2 minuty má předseda poroty právo zastavit soutěžní vystoupení daného účastníka.
Všichni členové poroty bodují všechny účastníky. Bodové hodnocení daného soutěžícího se může lišit o maximálně 5 bodů, v případě většího bodového rozptylu musí nastat korekce bodového ohodnocení daného porotce. U dvoukolové kategorie je bodové hodnocení kandidátů uděleno pro každé kolo zvlášť.
Předseda poroty má právo stanovit jednu či více přestávek v délce trvání 5 minut za účelem porady poroty a orientačního bodování kandidátů, kteří již vystoupili.

Ocenění účastníků prvních pozic bude následující:

sólové kategorie 0 – V:

 • voucher pro účast na letních kurzech Třeboň 2025
 • možnost vystoupení na koncertě organizovaném Pražskou konzervatoří
 • dvě lekce zdarma u pedagoga akordeonového oddělení Pražské konzervatoře
 • ceny firem Techgal a Delicia
 • CD a notový materiál nakladatelství Edition Rondo Prague a Jetelina

sólové kategorie VI – VII:

  • finanční ceny:             kategorie VI.             kategorie VII.
  1. 1. místo                       3.000 Kč                    10.000 Kč
  2. 2. místo                       2.000 Kč                    5.000 Kč
  3. 3. místo                       1.000 Kč                    3.000 Kč

akordeonové soubory a orchestry

 • věcné ceny a diplomy

Doprava a ubytování: všechny náklady si hradí soutěžící.

Agentura CTA pomůže v případě potřeby zajistit ubytování mimopražským účastníkům. Cenově zvýhodněné stravování pro všechny přihlášené účastníky je možné na základě písemné objednávky v restauraci poblíž místa konání soutěže nebo koncertu.

Upozornění

Pořadatelé zajišťují pouze základní audiotechniku (2 mikrofony), notové stojany a židle, vše ostatní si zajišťují členové orchestrů sami.

Pořadatelé festivalu neručí za jakékoli škody či mimořádné události během konání festivalu.