Mezinárodní akordeonové dny v Praze

kategorie

Rozdělení kategorií podle data narození
0   28. 10. 2015 a mladší (do 7 let včetně)
I.   28. 10. 2013 – 27. 10. 2015 (do 9 let včetně)
II.  28. 10. 2011 – 27. 10. 2013 (do 11 let včetně)
III. 28. 10. 2009 – 27. 10. 2011 (do 13 let včetně)
IV. 28. 10. 2007 – 27. 10. 2009 (do 15 let včetně)
V.  28. 10. 2005 – 27. 10. 2007 (do 17 let včetně)
VI. 28. 10. 2003 – 27. 10. 2005 (do 19 let včetně)

Sólová hra

Kategorie 0

Kategorie pro děti do 7 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání do 4 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie I

Kategorie pro akordeonisty do 9 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 2 – 4 minuty. Jednokolová soutěž.

Kategorie II
Kategorie pro akordeonisty do 11 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 3 – 5 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie III
Kategorie pro akordeonisty do 13 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 4 – 6 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie IV
Kategorie pro akordeonisty do 15 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 6 – 8 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie V
Kategorie pro akordeonisty do 17 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 8 – 12 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie VI
Kategorie pro akordeonisty do 19 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program zahrnující jednu skladbu z období baroka.
délka trvání 10 – 15 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie VII
Hráči bez věkového omezení.
První kolo:
Jedna cembalová sonáta Domenica Scarlattiho.
originální kompozice pro akordeon (jednovětá skladba, nebo jedna část z cyklické skladby)

Celková délka trvání do 10 minut.

Druhé kolo:
Volný program zahrnující alespoň jednu originální kompozici pro akordeon. délka trvání 15 – 20 minut. *Do druhého kola postupuje né více než polovina účastníků prvního kola.

Komorní ansámbly

Soubory s 2 – 11 hudebníky, bez dirigenta. Další nástroje mimo akordeony, které musí plnit dominantní funkci, jsou povoleny (neplatí pro kategorii VIII a IX).

Kategorie VIII
Kategorie pro hráče do 19ti let věkového průměru k prvnímu dni soutěže. (aritmetickým průměr věku hráčů nesmí přesáhnout hranici 19 let).
Komorní soubor obsahující 2-3 hráče na akordeon, případně akordeon + další nástroj(e).
Volný program,  délka trvání 8 – 12 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie IX
Pro hráče bez omezení věku. Komorní soubor obsahující 2-3 hráče na akordeon, případně akordeon + další nástroj(e). Volný program, délka trvání 10 – 15 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie X
Kategorie pro hráče do 19ti let věkového průměru k prvnímu dni soutěže. (aritmetickým průměr věku hráčů nesmí přesáhnout hranici 19 let). Soubor obsahující 4 – 11 hráčů.
Volný program, délka trvání 8 – 12 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie XI
Pro hráče bez omezení věku. Soubor obsahující 4 – 11 hráčů. Volný program, délka trvání 10 – 15 minut. Jednokolová soutěž.

Akordeonové orchestry

Kategorie XII
Kategorie pro hráče do 19 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže.
Každý hlas může být obsazen max. jedním hráčem nad věkový limit kategorie.
Volný program.
délka trvání 8 – 12 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie XIII:
Kategorie pro hráče bez omezení věku. Volný program z děl klasické a originální hudby. 10 – 15 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie XIV:
Kategorie pro hráče bez omezení věku.Volný program z děl nonarticifiální hudby. 10 – 15 minut. Jednokolová soutěž.