Mezinárodní akordeonové dny v Praze

COVID 19

Dle aktuálně platných nařízení splňuje Mezinárodní akordeonový festival všechna kritéria pro jeho konání .
Nebojte se přihlásit! v případě onemocnění, nebo karantény Vám bude startovné v plné výši vráceno.

V případě krajní situace, kdy by nám aktuální epidemiologická situace neumožnila konání soutěžní části festivalu, se veškeré startovní poplatky budou vracet v plné výši.