Mezinárodní akordeonové dny v Praze

Festival 2019

Termín 5. ročníku festivalu je 31.10. – 3. 11. 2019.

V porotě zasednou uznávaní odborníci  Mirco Patarini, Jörgen Sundeqvist, Stefan Hippe, László Ernyei, Jiří Teml,  Ladislav Horák, Josef Hřebík, Marcela Kysová-Halmová a další.

Konečný termín pro přihlášení je 23. září 2019.