Mezinárodní akordeonové dny v Praze

Festival 2018

Termín 4. ročníku festivalu je 25. – 28. 10. 2018. V porotě zasednou uznávaní odborníci  Mirco Patarini, Jörgen Sundeqvist, Stefan Hippe, László Ernyei, Alfred Melichar, Jiří Teml,  Ladislav Horák, Josef Hřebík, Marcela Kysová-Halmová a  Markéta Laštovičková. Konečný termín pro přihlášení je 22. září…